Logo wbf g2b/Wrama evento F04497CNC Cop Dom,Br.Club Merate - 30-Lug-2018
ebl open source organizzatore F0449 BCM BR.CLUB MERATE
figb by G. Baldi direttore BRP011 GAETA PIERGIANNI
M e n u  
  sessione 2 / 2
- score coppia
- cumulata
- sessione
- mani / fiches
  sessione 1 / 2
- score coppia
- sessione
- mani / fiches