Logo wbf g2b/Wrama evento CAMCMXLOM Camp. Cp. Lib. Mx. 1 F. o F. Unica Lomb - 06-Ott-2018
ebl open source organizzatore R0952 COM.REG.LOMBARDIA
figb by G. Baldi direttore BRP011 CARELLI ROBERTO
M e n u  
  fase 1 - semifinale
  A..H sessione 3 / 3
- score coppia A..H
- cumulata A..H
- sessione A..H
- mani / fiches A..H
  A..H sessione 2 / 3
- score coppia A..H
- cumulata A..H
- sessione A..H
- mani / fiches A..H
  A..H sessione 1 / 3
- score coppia A..H
- sessione A..H
- mani / fiches A..H